‘Pionien Koti’ (Pionhemmet) har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Pionien Koti / Taivassalon Puutarhapalvelu Ky märket Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter folk i Finland.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete.  Det främsta kriteriet för att bevilja märket är alltid att produkten ska vara tillverkad eller tjänsten producerad i Finland. Därtill ska de inhemska kostnadernas andel av tjänstens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent. Ett företag som ansöker om Nyckelflaggan för en tjänst ska dessutom ha en avsevärd inhemsk ägarandel, en styrelse med verksamhet i Finland och huvudkontor i Finland.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Pionhemmet – Finskt familjeföretag

Vi är ett lokalt företag

Vår plantskola ligger i somriga Taivassalo. Förutom företagarna arbetar två till sex personer i vår trädgård, beroende på årstid. Att få pionerna till kunden är kopplat till bidrag från flera personer från flera olika yrken.

Uppfödnings- och skötselprocessen av Pions bordsöring från oss till dig

Våra pioner är kända för sin kvalitet. Alla containerplantor vi säljer har övervintrat i sina krukor under minst en vinter här i Taivassalo, vilket underlättar flexibel plantering under hela säsongen. För produktion av containerplantor använder vi finsk kruktorv, som förpackas i en finsk fabrik och kommer till oss av ett finskt transportföretag. Elen till kylförvaringen som används för vinter- och vårlagring av pioner och eldningsoljan till växthuset produceras och levereras till oss av finska företag och deras personal. Vår hemsida och vår webbutik är utvecklad här i Taivassalo, vi får hjälp av experter från Åbo och själva hemsidan “lever” på servrar i Björneborg.

Tack till alla parter som påverkar vår verksamhet. Och naturligtvis ett stort tack och en bugning till alla våra kunder!

– Tuula Uusi-Honko, Entreprenör, Pionien Koti

Märket Nyckelflaggan är mycket välkänt i Finland

Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner praktiskt taget alla företags beslutsfattare och konsumenterna till Nyckelflaggan. De flesta finländare (75 procent) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt och ungefär hälften av finländarna kopplar ihop märket Nyckelflaggan med ansvarsfullhet.

Marknadsföringschef Reetta Mentu vid Förbundet för Finländskt Arbete konstaterar att köpet av en inhemsk tjänst upplevs som samhälleligt påverkande och ett ansvarsfullt värdeval som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

– Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till kunder och andra intressenter. 92 procent av företagen med Nyckelflaggan säger också att märket bidrar till försäljningen av produkter och tjänster, berättar Mentu.

Ytterligare information

Tuula Uusi-Honko, Entreprenör, Taivassalon Puutarhapalvelu Ky, Kontakt info

Reetta Mentu, marknadsföringschef, Förbundet för Finländskt Arbete, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland. Cirka 5 000 produkter, produktgrupper eller tjänster bär Nyckelflaggan. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Förbundet för Finländskt Arbete arbetar för att öka uppskattningen för finländskt arbete och skapa ökad framgång för finländskt arbete. Vår uppgift är att uppmuntra att välja arbete till Finland. https://suomalainentyo.fi/sv/

Varukorg
Rulla till toppen