Krukodlade pioners planterings- och skötselanvisningar

Krukodlade pioners planterings- och skötselanvisningar

PLANTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

Krukodlade pioner som är planterade förra höst.

Pioner är synnerligen lättskötta växter. De behöver dock planteras med omsorg.

PLANTERING

  • Solig plats.
  • Djup, väldränerad jord.
  • Planteringsdjupet av krukodlade pioner bör vara i samma nivå som den är planterad i krukan.
  • Gräv ca 40-50cm djup grop.

Lägg välbrunnen gödsel i bottnen på gropen och blanda väl med den uppgrävda jorden. Fyll sedan på med ett lager ren jord som du placerar pionen ovanpå i rätt höjd.

ÖVRIGT

Undvik överdriven ”skötsel”, vilket bara leder till sämre vinterhärdighet, minskad blomning och ökad risk för mögelangrepp. Pioner förekommer naturligt i torra och karga områden och ingen går och kalkar, gödslar och vattnar dem där. Gödseln i planteringsgropen räcker väl för fem år framåt och bara nyplanteringar, inte gamla plantor, bör vattnas under torra perioder.

Pionens stjälkar klipps bort varje år. Det finns delade åsikter om rätt tidpunkt, både vår och höst har sina förespråkare. För pionen är det ingen skillnad, det är således egalt vilket du väljer för bägge två har både fördelar och nackdelar.

Utgående från tester som gjorts i finska Lappland kan vi säga att luktpioner växer och trivs bra i hela Sverige. Längst i norr (t.ex. i Kiruna) kan blombildningen utebli pga. låg värmesumma.

Det ovan beskrivna gäller framför allt luktpioner. Örtartade pioner är nästan lika härdiga, ändast lite mera känsliga för fuktiga vinterbehållanden.

Rosenpion och sibirisk pion har likartade krav gällande plantering och skötsel. Sidenpion, svavelpion, dillpion och bergpion är extra känsliga för väta och behöver mycket väldränerad jord för att inte drabbas av isbränna och mögel.

Itoh-hybrider tål mycket bra köld då de inte ligger i väta, planterings platsen måste absolut vara väldränerande.

Ju smalare och finflikigare blad pionen har desto mera sol behöver den. Som exempel på ytterligheter kan nämnas dillpionen som blir bäst i fullt solgass på stäppen och svavelpionen med rundade blad som växer i helskugga i lövskog. I genomsnitt är en pionbänk i halvskugga bäst för alla arter.

Varukorg
Rulla till toppen