Luktpioner

Luktpioner

Luktpion, P. lactiflora, är den vanligaste pionarten. Den härstammar ursprungligen från Asien, där den växer vild på stora områden. Kina uppges ofta som dess hemland, eftersom man odlat luktpioner där sedan gammalt.

Luktpionen är också den mest odlade pionen i våra trädgårdar, det finns tusentals sorter av den. Till en början försökte man ta fram allt större, tunga, fyllda blommor. Men dessa har benägenhet att inte själva hållas upprätta utan böjs ner mot marken och behöver oftast stöd. Numera satsar man på lättare, enkla eller halvfyllda blomtyper. Sådana finner du ett stort utbud av hos oss.

I vårt sortiment finns årligen knappt 100 olika luktpioner. Utbudet varierar delvis från år till år och några sorter finns till salu bara vartannat eller vart tredje år. Slutsäsongens (Hösten) sortiment kan vara begränsad.

Blomningstiden för luktpioner varierar beroende på växtplats, även inom samma trädgård. I genomsnitt blommar luktpionen kring midsommar, sena sorter i början av juli. I de nordliga delarna av landet blommar den dock betydligt senare, i månadsskiftet juli/augusti. Skillnaderna mellan de olika sorterna är små: de sena slår ut i blom innan de tidiga avslutat blomningen. Luktpioner är oftast 80-100 cm höga. Blomningstid och växthöjd anges i sortbeskrivningen ifall de avviker från det normala.

Luktpioner växer i hela Sverige. Allra längst i norr begränsar dock den låga värmesumman blombildningen, dvs. det bildas få eller inga blomknoppar alls.

Visar alla 68 resultat