Sorry! This page hasn’t been translated to English yet.

Laadittu: 25.5.2018
Päivitetty: 11.9.2023

Tietosuojaseloste

Tietoa koskien Pionien Kodin asiakas- ja markkinointirekisteriä.

Lisätiedot sivuston käyttämistä evästeistä löytyy sivulta sivuston evästeet.

1. Rekisterinpitäjä

Taivassalon Puutarhapalvelu Ky / Pionien koti

Y-tunnus: 1917611-0

Yhteystiedot:
Osoite: Hussintie 15
Postinumero: 23310
Postitoimipaikka: Taivassalo
Sähköpostiosoite: pioni@pionienkoti.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Yritys: Taivassalon Puutarhapalvelu Ky / Pionien Koti
Nimi: Tuula Uusi-Honko
Osoite: Hussintie 15
Postinumero: 23310
Postitoimipaikka: Taivassalo
Sähköpostiosoite: pioni@pionienkoti.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää tietoja Pionien Kodin asiakkaista ja potentiaaleista asiakkaista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen tai henkilön suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään henkilötietolain 19§:n mukaisesti asiakassuhteen hallintaan ja markkinointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

  • Yhteystiedot
  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot:

  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
  • Suoramarkkinointilupa tai –kielto, jonka asiakas on ilmoittanut (uutiskirje).

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Taivassalon Puutarhapalvelu Ky / Pionien Koti
Tuula Uusi-Honko
Hussintie 15
23310 Taivassalo
pioni@pionienkoti.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi verkkolomakkeen välityksellä. Asiakastietoja voidaan myös kerätä ja päivittää puhelinoperaattoreiden luettelotiedoista ja muilta julkisilta ja yksityisiltä organisaatioilta jotka tarjoavat henkilötietopalveluja sekä yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä. Sivuston evästeisiin liittyviä tietoja ja valintojasi voit tarkastella evästeasetuksissa.

Tietoja kerätään verkkokauppatilausten ja pioni.fi -käyttäjän luonnin yhteydessä. Tilauksen voi tehdä verkkokaupassamme ilman käyttäjätiliäkin, jolloin tilauskaavakkeeseen jätetyt tiedot tallennetaan vain tilauksen yhteyteen. Voit joko tehdä tilauksen ilman pioni.fi -käyttäjätiliä tai luoda tilin sähköpostiosoitteeseesi pohjautuen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääasiassa luovuteta markkinointitarkoituksiin Pionien kodin ulkopuolelle. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, joka noudattaa tietosuojalainsäädäntöä, on perustellusta syystä mahdollista.

8. Käsittelyn kesto

Käsittelyn pituutta koskevat seuraavat yleiset periaatteet
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse esimerkiksi lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Shopping Basket
Scroll to Top